Disclaimer / Privacyverklaring

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website(s) www.wisja.net, www.computershoplekkerkerk.nl en www.computershop-lekkerkerk.nl.

Door deze website(s) te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer / privacy verklaring. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website(s) en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Computershop Lekkerkerk - Wisja.net website(s)

De informatie op deze website(s) is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Computershop Lekkerkerk - Wisja.net zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website(s) en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Computershop Lekkerkerk - Wisja.net niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Computershop Lekkerkerk - Wisja.net garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Computershop Lekkerkerk - Wisja.net wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Computershop Lekkerkerk - Wisja.net links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Computershop Lekkerkerk - Wisja.net aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Computershop Lekkerkerk - Wisja.net niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Computershop Lekkerkerk - Wisja.net behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website(s) aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). De rechten voor enkele op deze website(s) gebruikte teksten en voor enkele afbeeldingen zijn verkregen na toestemming van digitotaal.nl (Copaco Nederland). Het is niet toegestaan informatie op deze website(s) over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Computershop Lekkerkerk - Wisja.net of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website(s) wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Nieuwsbrief

U kunt zich via onze website(s) www.wisja.net, www.computershoplekkerkerk.nl en www.computershop-lekkerkerk.nl inschrijven voor het ontvangen van een nieuwsbrief. Wij maken hierbij gebruik van het Mailchimp platform. Uw naam en e-mail adres worden door Mailchimp beveiligd opgeslagen. Computershop Lekkerkerk - Wisja.net maakt gebruik van 2 factor authenticatie om deze gegeven te kunnen zien, bewerken, verwijderen en gebruiken voor gerichte mailings. U kunt ten allen tijde een verzoek voor verwijdering van uw gegevens doen via info@wisja.net.

Verwerken van (persoons)gegevens van onze klanten in onze winkel

Computershop Lekkerkerk - Wisja.net kan persoonsgegevens van u verwerken. Dit is nodig om de diensten van Computershop Lekkerkerk - Wisja.net te kunnen leveren. U verstrekt bij aankoop van een product (niet verplicht) of bij het aanmelden van een reparatie zelfstandig de benodigde informatie. Computershop Lekkerkerk - Wisja.net verwerkt de volgende persoonsgegevens: Uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonummer en in sommige gevallen uw e-mailadres. Wij verwerken en/of bewaren op geen enkele manier uw betalingsgevens of overige gegevens zoals een BSN nummer of rijbewijsnummer. Uw aankoop- of reparatiehistorie is gekoppeld aan de bij ons bekende persoonsgegevens. Wij gebruiken deze informatie alleen op in het geval van garantie of reparatie van een product, om (telefonisch) contact met u op te kunnen nemen en / of om u schriftelijk ( per e-mail en /of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Computershop Lekkerkerk - Wisja.net uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van het opstellen van facturen voor het uitvoeren van diensten. De gegevens worden nadrukkelijk niet gebruikt voor verkoopstatistieken of marketing die herleidbaar zijn naar u als persoon. Computershop Lekkerkerk - Wisja.net verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van afgesloten diensten met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld een gerechtelijke bevel). Onder derden verstaan wij ook onze boekhouder (Revos C.V.), boekhoudsoftwareleverancier (Exact), onze bank (Rabobank) en hostingpovider (Wisjaweb.nl).

Bewaartermijn

Computershop Lekkerkerk - Wisja.net bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden na realisatie van het doel geanominiseerd of verwijderd. U kunt hier ook altijd zelf om verzoeken. Verwijdering van uw persoonsgegevens kan wel leiden tot stopzetting van onze dienstverlening, voor zover op dat moment nog actief.

Beveiliging

Computershop Lekkerkerk - Wisja.net neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Computershop Lekkerkerk - Wisja.net verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@wisja.net

Data Protection Officer

Computershop Lekkerkerk - Wisja.net heeft dhr. W. Pannekoek aangewezen als verantwoordelijke voor het beheer en de beveiliging van persoonsgegevens. Dhr. Pannekoek is bereikbaar via info@wisja.net of via 0180-660970. Schriftelijk kun u zich richten aan Computershop Lekkerkerk, Raadhuisplein 2-B, 2941 BR Lekkerkerk.

Wijzigingen

Computershop Lekkerkerk - Wisja.net behoudt zich het recht voor de op of via deze website(s) aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer / privacy verklaring, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website(s) aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer / privacy verklaring, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website(s) en de disclaimer / privacyverklaring is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer / privacy verklaring zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Cookies

Computershop Lekkerkerk - Wisja.net maakt gebruik van cookies op de website(s) www.wisja.net, www.computershoplekkerkerk.nl en www.computershop-lekkerkerk.nl. De cookies op www.wisja.net, www.computershoplekkerkerk.nl en www.computershop-lekkerkerk.nl kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet. Meer informatie over cookies op WikiPedia.

Computershop Lekkerkerk - Wisja.net gebruikt cookies om (anonieme-) webstatistieken (Google Analytics) bij te houden.

Blokkeren van cookies

De meeste internetbrowsers kun je zo instellen dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je een melding krijgt wanneer je een cookie ontvangt. De manier waarop je dit kunt doen is afhankelijk van de browser die je gebruikt.

Cookies achteraf verwijderen

Na een bezoek aan www.wisja.net, www.computershoplekkerkerk.nl en www.computershop-lekkerkerk.nl kun je cookies van Computershop Lekkerkerk - Wisja.net van je computer verwijderen. Hoe je dit kunt doen verschilt per browser.